Led för rullstolsburna byggd i Nepal

Led för rullstolsburna byggd i Nepal

I ett steg att göra Nepal tillgängligt för alla har Nepal Tourism Board nu byggt en led på 1.3 km som är anpassad för rullstolar. Från leden i Nepal, som är Asiens första vandringsled för funktionshindrade, får man fina vyer av Annapurnabergen. Leden är en del av en lite längre led på 14 km som sträcker sig längs en bergskam från Sarangkot till Naudada. Leden för handikappade invigdes den 31 mars 2018 av turism- och kulturministern Rabindra Adikhari.  Han sa att denna led ska vara ett riktmärke för vårt engagemang för turismen i Nepal.  NTBs Deepak Raj Joshi sa att projektet med leden för funktionshindrade säkerställer att ingen ska vara exkluderad från att upplevelsen av Nepals magnifika skönhet.  Läs mer i en artikel i Kathmandu Post.