Jeremie Lamart

Jeremie Lamart, packraft guide Far Away Adventures

Jeremie Lamart

Jeremie, från Frankrike, är en av världens mest erfarna packraftare. Vi är så glada att ha honom med på vår Nepalresa med paddling på Sun Kosi.

Nepal, dess floder och forsguider betyder lika mycket för Jeremie som för oss. Även Jeremie utvecklades mycket som paddlare under sin tid i Nepal tio år sedan. Och nu ser han mycket fram emot att få stötta andra i sin utveckling på Nepals floder.

Jeremie har bidragit mycket till packraftingens expansion i Europa och världen. Han har deltagit i och organiserat många expeditioner i Asien, USA, Kanada och Europa. Han är certifierad guide och bor idag i Stockholm där han arbetar som lärare. Han är grundare av svenska packraftföreningen och anordnar under paddelsäsongen packraft meetups runtom i Norden.